رویای خواب شیرین

به وب سایت رویای خواب شیرین خوش آمدید

تشک سوپر کهکشان

  • پارچه ژاکارد مخصوص تشک
  • یک لایه اسفنج 12 میلی متر
  • یک لایه ترموفلت
  • یک لایه پارچه متقال
  • فنرهای منفصل در پاکت های اسپان باند
  • فریم با مفتول 6 میلی متر و فنر M با مفتول 4 میلی متر
  • ارتفاع تشک  20±1سانتیمتر
تشک سوپر کهکشان از نوع طبی و دارای تکنولوژی فنرهایمنفصل و پوشش دار (نسل جدید فنر ها به صورتpocket spring)می باشد که با کاهش نیروهای عکس العمل فنرها بر ستون فقراتو فرم پذیری سطح این تشک متناسب با وزن و حالت قرارگیریبدن بخصوص در نواحی شانه، کمر، باسن و زانو ، خوابی آراموبه دور از خستگی روزمره را برای شما مهیا می سازد.