رویای خواب شیرین

به وب سایت رویای خواب شیرین خوش آمدید

Title Here Title Here Title Here Title Here Title Here Title Here
1 2 3 4 5 6

صفحه اصلی

امكان ايجاد مقاومت‌هاي متفاوت در نقاط مختلف تشك در اثر بكارگيري از فنرهايي با قدرت‌هاي متفاوت در طول تشك،سبب شكل‌پذيري تشك در امتداد طول بدن شخص مي‌گردد و به اين ترتيب شرايطي  صد در صد طبي را براي كاربر مهيا مي‌نمايد.